Tin mới nhất

Tin y tế

 • Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng kết quả test nhanh để xác định tình trạng người mắc COVID-19 và điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19

  Ngày 30/12/2021, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành Công văn 9895/SYT-NVY về việc triển khai Công văn số 11011/BYT-KCB ngày 28 tháng 12 năm 2021 về việc xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19...

 • Thông tư 20/2021/TT-BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

  Thông tư số 20/2021/TT-BYT quy định chi tiết về việc phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế...

 • Bộ Y tế ban hành Tiêu chí đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm SARS-CoV-2

  Nhằm chuẩn hóa và nâng cao năng lực về việc thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, ngày 24/12/2021, Bộ Y tế đã có Quyết định 5833/QĐ-BYT ban hành Tiêu chí đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm SARS-CoV-2...

 • Bộ Y tế ban hành quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”

  Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 5772/QĐ-BYT về biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin” hướng dẫn cơ sở tiêm chủng các bước cấp “Hộ chiếu vắc xin”,...

 • Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

  Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...

 • Hưởng ứng ngày dân số Việt Nam – 26/12/2021

  Ngày 26/12 hằng năm được chọn là ngày Dân số Việt Nam nhằm tập trung sự quan tâm của toàn xã hội cho công tác dân số, điều chỉnh sự phát triển dân số cho phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội...

 • Chính phủ ban hành Nghị định 98/2021/NĐ-CP về Quản lý trang thiết bị y tế có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022

  Ngày 08/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022,...

 • Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM mở rộng phạm vi hoạt động đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  Các nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 được xem là nền tảng của các tiêu chuẩn chất lượng trên phạm vi toàn thế giới...

 • Bản đồ ngoại kiểm

  Kết quả đạt được

  Liên kết website