Tin mới nhất

Tin y tế

 • Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Trung Tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM

  Để thuận lợi cho công dân đến liên hệ giải quyết công việc và khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh những vấn đề vuớng mắ...

 • Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM không có chủ trương bán CD hoặc file mềm hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí theo Quyết định 2429/QĐ-BYT

  Trong thời gian qua, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM nhận được phản hồi của các phòng xét nghiệm về việc một số tổ chức, cá nhân tự nhận là cán bộ Trung tâm chào bán tài liệu hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng...

 • Thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”

  Thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”...

 • Sở Y tế TP.HCM lưu ý một số nội dung về xét nghiệm SAR-COV-2

  Nhằm đảm bảo thực hiện xét nghiệm chẩn đoán SAR-COV-2 theo các quy định hiện hành, phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh,....

 • Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố mời chào giá hóa chất, vật tư phục vụ hoạt động Trung tâm đợt 1 năm 2021

  Hiện tại, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố đang thực hiện kế hoạch mua sắm hóa chất, vật tư phục vụ hoạt động Trung tâm đợt 1 năm 2021.

 • Bản đồ ngoại kiểm

  Trong năm 2020, theo “đặt hàng” của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM đã xây dựng “bản đồ ngoại kiểm” để tăng cường công tác quản lý...

 • Thông tư Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

  Nguồn nhân lực quyết định chất lượng mọi dịch vụ y tế, đặc biệt với ngành y tế với đối tượng phục vụ là sức khỏe con người. Do vậy cán bộ y tế phải luôn được đào tạo để nâng cao kiến thức và tay nghề mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

 • Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

  Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành Kế hoạch số 7776/KH-SYT về việc hướng dẫn công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020...

 • Bản đồ ngoại kiểm

  Kết quả đạt được

  Liên kết website

  Văn bản từ Sở

  Thông báo từ Sở

  Thư mời từ Sở