Kết quả đạt được

Liên kết website

Bản đồ ngoại kiểm
Ngày đăng: 19/02/2021   |  
        

 

Trong năm 2020, theo “đặt hàng” của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM đã xây dựng “bản đồ ngoại kiểm” để tăng cường công tác quản lý chất lượng xét nghiệm nói chung, hoạt động ngoại kiểm nói riêng và nhằm đẩy mạnh thực hiện việc chuyển đổi số trong hoạt động quản lý ngành.

 
Bản đồ ngoại kiểm được tích hợp trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM

Bản đồ ngoại kiểm được phân chia thành 02 nhóm đối tượng: đang tham gia ngoại kiểm với Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM (điểm màu xanh), chưa tham gia ngoại kiểm (điểm màu đỏ). Mỗi điểm trên bản đồ đều tích hợp đầy đủ các thông tin hành chính, chương trình ngoại kiểm đang tham gia, mức chất lượng phòng xét nghiệm y học (sẽ chuyển tải dữ liệu sau khi Bộ Y tế hoàn tất việc đánh giá và công bố) của các cơ sở y tế tại TP.HCM, Đồng bằng Sông Cửu Long và khu vực khác. Bên cạnh đó, bản đồ cũng được phân chia khu vực quản lý theo các cấp tỉnh/thành phố, quận/huyện để các cấp quản lý có thể theo dõi, giám sát công tác quản lý chất lượng xét nghiệm của từng đơn vị trên địa bàn. 

  

Thông tin mỗi cơ sở y tế được thể hiện công khai trên bản đồ ngoại kiểm

“Bản đồ ngoại kiểm” là một sáng kiến của Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM được Sở Y tế ghi nhận và đánh giá cao. Công cụ này không những giúp ích cho hoạt động giám sát chất lượng xét nghiệm của các cơ quan quản lý, mà còn là nguồn thông tin có giá trị để các đơn vị có thể tra cứu và công dân có thể tham khảo để lựa chọn khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ xét nghiệm.

Tham khảo thêm tại trang thông tin điện tử của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/quan-ly-chat-luong-kham-chua-benh/trung-tam-kiem-chuan-xet-nghiem-thanh-pho-trien-khai-ban-do-ngoai-kiem-c8-39582.aspx

Khoa Kiểm chuẩn