Đăng ký

Kết quả đạt được

Liên kết website

Bản đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ Đ.KÝ CTY CC MẪU/NHÓM PXN CHỌN CTY CC MẪU/NHÓM PXN KẾT THÚC

Đã hết hạn đăng ký các chương trình Ngoại kiểm tra. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc xin gia hạn đăng ký, Quý đơn vị vui lòng liên hệ Khoa Kiểm chuẩn – SĐT: 028.38391090 (số nội bộ: 102, 112) hoặc ThS. Châu Bảo – ĐT: 0903383056.

 • Tên đơn vị:

  (Lưu ý tên đơn vị phải nhập bằng tiếng việt có dấu)

 • Địa chỉ đơn vị:

 • Tỉnh TP:

 • Quận/Huyện:

 • Mã vùng điện thoại:

 • Tên khoa:

 • Điện thoại:

 • Trưởng Khoa:

 • Nhân viên QA:

 • Email:

 • Fax:

 • Điện thoại T.Khoa:

 • Điện thoại:

 • Cơ quan quản lý chuyên môn:

 • Loại hình đầu tư:

 • Loại hình h.động:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề
 • Số:

 • Có giá trị từ ngày:

 • Nơi cấp:

 • Đến:

 
"**" Chương trình ngoại kiểm tra "Nước tiểu 10 thông số" đã được thay đổi tên thành chương trình ngoại kiểm tra "Tổng phân tích nước tiểu"