Kết quả đạt được

Liên kết website

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Trung Tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM
Ngày đăng: 27/04/2021   |  
        

 

Để thuận lợi cho công dân đến liên hệ giải quyết công việc và khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh những vấn đề vuớng mắc, Trung tâm xin thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM năm 2021 như sau:

1.    Thời gian tiếp công dân

-        Định kỳ vào thứ Hai tuần đầu tiên của mỗi tháng;

-        Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

-        Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

2. Địa điểm tiếp công dân: Phòng Tiếp công dân của Trung tâm       

Ngoài ra, Ban Giám đốc Trung tâm tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp cụ thể, vụ việc quan trọng khẩn cấp và đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Lịch tiếp công dân của Giám đốc Trung tâm năm 2021 được niêm yết công khai tại Phòng Tiếp công dân Trung tâm ./.

Ø  File đính kèm: Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Trung Tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM

Mỹ Lan