Kết quả đạt được

Liên kết website

Thông báo về việc công bố Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, lần 2.
Ngày đăng: 07/10/2020   |  
        
   

Thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. Ngày 30/9/2020, Sở Y tế TP.HCM ban hành Thông báo số 5209/TB-SYT về việc công bố Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, lần 2.

Theo đó, nội dung chính của Thông báo như sau:

1. Tên cơ sở được công bố:

TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN XÉT NGHIỆM

2. Địa chỉ: số 75A đường Cao Thắng, Phường 3, Quận 3.

3. Người chịu trách nhiệm chuyên môn: TS. DS. Trần Hữu Tâm.

4. Điện thoại liên hệ: 028.38391090; email: tt.kcxn@tphcm.gov.vn.

5. Đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành:     Chuyên khoa I: Xét nghiệm y học.

 Phòng TCHC

  

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác cialis