Kết quả đạt được

Liên kết website

Kiểm tra đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm năm 2020
Ngày đăng: 11/11/2020   |  
        

 

Ngày 11/11/2020, Cục Quản lý Khám chữa bệnh – BYT ban hành công văn 1523/KCB-LCL&CĐT về việc kiểm tra đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, năm 2020 theo đó Cục Quản lý Khám, chữa bệnh giao cho Lãnh đạo Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TPHCM làm Phó đoàn đánh giá, đầu mối phối hợp cùng với Cục tổ chức nhiệm vụ đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm cho 4 bệnh viện tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, gồm:

-       Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Đồng Tháp;

-       Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ;

-       Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Cần Thơ;

-       Bệnh viện Ung bướu Thành phố Cần Thơ.

Kết quả kiểm tra, đánh giá sẽ là căn cứ để Bộ Y tế công bố mức chất lượng phòng xét nghiệm giữa các bệnh viện

Thời gian đoàn đánh giá sẽ đến các bệnh viện từ ngày 17 – 20/11/2020, Bệnh viện sẽ được đoàn đánh giá tổng thể các hoạt động của tất cả các khoa/phòng xét nghiệm bệnh viện có triển khai.

Ðể hoạt động đánh giá chất luợng phòng xét nghiệm đạt kết quả tốt, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các bệnh viện chuẩn bị: 

-    Báo cáo kết quả tự đánh giá mức chất luợng các khoa xét nghiệm tại bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020;

-    Phân công lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các khoa xét nghiệm của bệnh viện, các cán bộ có liên quan đến bộ phận, khoa phòng xét nghiệm phối hợp với đoàn kiểm tra, đánh giá tại bệnh viện, chuẩn bị tài liệu liên quan.

Phương pháp đánh giá dựa vào quan sát, phỏng vấn, văn bản, kiểm tra hồ sơ/số liệu. 

 

Tập tin Tiếng Việt:

Các tin khác