Đăng ký

Kết quả đạt được

Liên kết website

Bản đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ Đ.KÝ CTY CC MẪU/NHÓM PXN CHỌN CTY CC MẪU/NHÓM PXN KẾT THÚC
 • Tên đơn vị:

  (Lưu ý tên đơn vị phải nhập bằng tiếng việt có dấu)

 • Địa chỉ đơn vị:

 • Tỉnh TP:

 • Quận/Huyện:

 • Mã vùng điện thoại:

 • Tên khoa:

 • Điện thoại:

 • Trưởng Khoa:

 • Nhân viên QA:

 • Email:

 • Fax:

 • Điện thoại T.Khoa:

 • Điện thoại:

 • Cơ quan quản lý chuyên môn:

 • Loại hình đầu tư:

 • Loại hình h.động:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề
 • Số:

 • Có giá trị từ ngày:

 • Nơi cấp:

 • Đến:

 Tên chương trìnhChu kỳHạn chót đăng ký
Sàng lọc trước sinh 07 14/11/2014
Huyết học 08 14/11/2014
Nước tiểu 07 14/11/2014
Tim mạch 08 14/11/2014
Khí máu 07 14/11/2014
Miễn dịch 07 14/11/2014
Sinh hóa 09 14/11/2014
Hemoglobin gắn kết 07 14/11/2014
Nhóm máu 03 14/11/2014
Đông máu 07 14/11/2014
Vi sinh 07 14/11/2014