Đăng ký

Kết quả đạt được

Liên kết website

Bản đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ Đ.KÝ CTY CC MẪU/NHÓM PXN CHỌN CTY CC MẪU/NHÓM PXN KẾT THÚC
 • Tên đơn vị:

  (Lưu ý tên đơn vị phải nhập bằng tiếng việt có dấu)

 • Địa chỉ đơn vị:

 • Tỉnh TP:

 • Quận/Huyện:

 • Mã vùng điện thoại:

 • Tên khoa:

 • Điện thoại:

 • Trưởng Khoa:

 • Nhân viên QA:

 • Email:

 • Fax:

 • Điện thoại T.Khoa:

 • Điện thoại:

 • Cơ quan quản lý chuyên môn:

 • Loại hình đầu tư:

 • Loại hình h.động:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề
 • Số:

 • Có giá trị từ ngày:

 • Nơi cấp:

 • Đến:

 Tên chương trìnhChu kỳHạn chót đăng ký
Vi sinh 09 21/11/2016
Miễn dịch 09 21/11/2016
Huyết học 10 21/11/2016
PCR-HBV 02 21/11/2016
Tim mạch 10 21/11/2016
Sàng lọc trước sinh 09 21/11/2016
Hemoglobin gắn kết 09 21/11/2016
Nước tiểu 09 21/11/2016
Sinh hóa 11 21/11/2016
Khí máu 09 21/11/2016
PCR-HCV 02 21/11/2016
Đông máu 09 21/11/2016
Nhóm máu 05 21/11/2016