Tin mới nhất

Tin y tế

 • Bản đồ ngoại kiểm

  Trong năm 2020, theo “đặt hàng” của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM đã xây dựng “bản đồ ngoại kiểm” để tăng cường công tác quản lý...

 • Thông tư Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

  Nguồn nhân lực quyết định chất lượng mọi dịch vụ y tế, đặc biệt với ngành y tế với đối tượng phục vụ là sức khỏe con người. Do vậy cán bộ y tế phải luôn được đào tạo để nâng cao kiến thức và tay nghề mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

 • Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

  Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành Kế hoạch số 7776/KH-SYT về việc hướng dẫn công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020...

 • Công văn số 7645/SYT-NVY v/v triển khai Quyết định 5188/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

  Ngày 23 tháng 12 năm 2020, Sở Y tế ban hành Công văn 7645/SYT-NVY Khẩn về việc triển khai Quyết định 5188/QĐ-SYT về Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. ...

 • Tăng cường thực hiện các quy định về quản lý chất lượng phòng xét nghiệm

  Trong bối cảnh ngành y tế đang hướng tới việc thực hiện liên thông công nhận kết quả xét nghiệm, đòi hỏi các đơn vị phải nổ lực, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm bài bản, bám sát các quy định hiện hành của Bộ Y tế...

 • Kiểm tra đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế quận/huyện năm 2020

  Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 6810/SYT-NVY ngày 18/11/2020 và công văn số 6935/SYT-NVY ngày 23/11/2020 về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế quận/huyện năm 2020...

 • Hội nghị Khoa học Quản lý Chất lượng Xét nghiệm và Đánh giá kết quả ngoại kiểm tra năm 2020

  Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM sẽ tổ chức “Hội nghị Khoa học quản lý chất lượng xét nghiệm và đánh giá kết quả ngoại kiểm tra năm 2020” được tổ chức dưới hình thức Hội nghị khoa học trực tuyến vào lúc 8g00 ngày 15/01/2021 (Thứ Sáu)....

 • Kiểm tra đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm năm 2020

  Ngày 11/11/2020, Cục Quản lý Khám chữa bệnh – BYT ban hành công văn 1523/KCB-LCL&CĐT về việc kiểm tra đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, năm 2020 theo đó Cục Quản lý Khám, chữa bệnh giao...

 • Bản đồ ngoại kiểm

  Kết quả đạt được

  Liên kết website

  Văn bản từ Sở

  Thông báo từ Sở

  Thư mời từ Sở